Blomsterjakt och nyskapande trädgårdsdesign


fjäll

Att gå på jakt i gamla igenväxta trädgårdar för att spåra växter med minnen från förr har en särskild tjusning. Mitt i ett hav av vilda stormhattar och hundkäx står plötsligt en rosa syren och blommar med fjället som storslagen kuliss. Mötet med sådana blommande underverk hör till minnesvärda ögonblick i våra professionella uppdrag.

Vi på rosa lapponica genomför inventeringar av gamla kulturväxter och trädgårdsmiljöer, bl.a. på uppdrag av POM, Programmet för Odlad Mångfald. Inventeringarna dokumenteras och hitteväxter tas omhand. Sådana inventeringar kan ingå när vi framställer underlag till projekt, förstudier, rekonstruktioner av trädgårdar eller publikationer.

Ett inventeringsprojekt som vi genomfört i Lycksele resulterade i boken ”Minns du hur korovan smakade?”. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten har vi gjort en förstudie om restaurering av Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs, där vi nu också medverkar i restaureringsprojektets genomförande. Vi har bred erfarenhet av projektledning och utarbetar även skötselplaner.

Vi har genomfört vi förstudie om trädgårdsnäringens utvecklingsmöjligheter i Södra Lappland på uppdrag av Region Västerbotten samt Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea kommuner.

Att utforma trädgårdar, planteringar och parkmiljöer som passar de lappländska förutsättningarna är en annan typ av uppdrag som vi genomför. Det kan omfatta allt från enklare rådgivning till detaljerade skisser och växtförslag.

Våra kunskaper och erfarenheter kommer också till nytta i uppdrag som förtroendevalda i Riksförbundet Svensk Trädgårds förbundsstyrelse och Lappmarkens trädgårdssällskap, samt i opinionsbildande verksamhet.

Vi anlitas även för artiklar och publikationer av olika slag - mer om detta under fliken "ord och bild".