Linné i Lappmarken

Linnepark i Gunnarn

Som växtintresserade har vi i Lappmarkens trädgårdssällskap självklart intresserat oss för blomsterkungen Carl von Linné och särskilt hans anknytning till Lappmarken genom hans resa 1732. Fast hans beskrivning av Lappmarken är väl inte precis hämtade ur en nutida turistbroschyr...

Linnepark i Gunnarn

Kring Linnébysten vid Vintertjärn i Gunnarn har vi  anlagt en park, med bl.a. en del växter som har särskild anknytning till Linné. Den allsidiga stjärnflockan, Astrantia, som också kallas för "Linnés döttrar" finns i många olika sorter och varieteter. Smeknamnet har även fått ge namn åt vår aktionsgrupp.

Linnepark i Gunnarn

I hans nyfikna upptäckaranda har vi också planterat växter för att testa deras härdighet och uthållighet för lappländska förhållanden. En lind planterades 2005, och 2007 kunde vi plantera ut en fläder med ursprung från Linnés barndomshem i Råshult. Vi har också valt växter som hämtats hem av hans lärjungar. Runt sittplatsen växer därför olika vresrossorter, Rosa rugosa, som ursprungligen skickades från Japan av Carl Petter Thunberg.

Parken omgärdas av en gärdsgård som vi byggt själva. I lunden växer narcisser och andra vårlökar. Några bärbuskar har vi också planterat. Vi har tagit fram egna vykort, en folder,  skyltmaterial för växterna samt en utställning om Linné inne i kojan. Skolbarnen har hjälpt till att göra en kålgård - i pallkragar!

Linnepark i Gunnarn

Vi samarbetar med andra föreningar, skolan i byn, företag, privatpersoner, Storumans kommun och andra intressenter. Medlemmar i sällskapet satsar tid, kunskap och engagemang i projektet, och vi har beviljats ekonomiska medel till markberedning och inköp av växter från SIKU.

Linné vände vid Lycksmyren utanför Gunnarn, där han tyckte sig ha kommit till själva helvetet på jorden. Nu hälsar vi alla välkomna till hans lustgård i Gunnarn!

Parken invigdes 2007 med en stor fest.